Databaskonfiguration

Användarnamnet, lösenordet eller servernamnet du angav är felaktigt!

Ange inställningar för koppling till databas...

Databasens namn: Namnet på databasen du vill använda till din AShop.
Användarnamn: Användarnamnet till din MySQL-databas
Lösenord: ...och lösenordet till databasen.
Server: Vanligtvis localhost. Kontrollera med ditt webbhotell om du är osäker.